แอ้ | วันวิสาข์ นิลวิเชียร | Vocalist | Guitar

การศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
 • ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์
 • 2545 ชนะเลิศประกวดร้องเพลงคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2546 รางวัลดีเด่นประกวด KU BAND SINGING CONTEST
 • 2546 - 2549 สมาชิก KU BAND
 • 2548 - 2555 ครูสอนร้องเพลงสถาบันดนตรีมีฟ้า
 • 2553 เพลง "ตัดใจ"
ศิลปิน : แอ้ วันวิสาข์
เนื้อร้อง : หนุ่ม กาศินัยน์
ทำนอง : หนุ่ม กาศินัยน์
เรียบเรียง : ภูษิต เสียมไหม
 • 2555 เพลง "ถ้ารู้คงไม่รัก" กับทีม Bulldog Group
ศิลปิน : ONEVISA ( แอ้ วันวิสาข์ )
เนื้อร้อง : ผาเรือง ยั่งยืน
ทำนอง : สุวัธชัย สุทธิรัตน์
เรียบเรียง : สุวัธชัย สุทธิรัตน์
 • 2558 เข้าร่วมรายการ The winner is II • 2561 เพลง "ดวงดาวที่ฉันได้จากมา"
Artist : Airy The Owl
Music : Airy The Owl
Lyrics : Airy The Owl
Arrange : Akarapat Saibunme , Airy The Owl
 • 2561 The DAY "เคียงข้างกันตลอดไป"
ศิลปิน : The DAY
เนื้อร้อง : แอ้ วันวิสาข์
ทำนอง : วระภัทร พงศ์เสาวภาคย์
เรียบเรียง : วระภัทร พงศ์เสาวภาคย์
 
 •  ปัจจุบัน
ร้องเพลง เล่นดนตรี และผู้จัดการ วงดนตรี The DAY
www.TheDAYThailand.com
และทำธุรกิจ รับออกแบบและสร้างบ้าน
www.NiNArchitect.com
Powered by MakeWebEasy.com